RSV is een veel voorkomend virus dat vooral tijdens de wintermaanden o.a. luchtweginfecties veroorzaakt.1,2 Spreek met uw arts voor meer informatie over preventie van RSV.

  Respiratoir Syncytieel Virus, beter bekend als RSV, is een virus dat vrijwel overal seizoensgebonden voorkomt (van November t/m Maart) en dat zich gemakkelijk verspreidt.1,2

  Meestal verloopt RSV-infectie met milde klachten, maar soms kan een infectie leiden tot zogenaamde lagere luchtweginfecties (LRTI), zoals bronchiolitis of longontsteking, die ernstig kunnen zijn voor baby's.1,2

  Mensen van alle leeftijden kunnen besmet raken met RSV, zowel volwassenen als kinderen, maar de virusinfectie kan vooral bij baby's ernstig verlopen.3

  Net als veel andere virussen, wordt RSV makkelijk verspreid door hoesten, niezen en nauw lichamelijk contact, zoals knuffelen en kusjes.

  Het virus kan ook enkele uren overleven op harde oppervlakken zoals speelgoed, wiegjes en andere gebruiksvoorwerpen. Bij contact met het virus via deze oppervlakken kan het zich verspreiden naar baby’s wanneer zij vervolgens hun ogen, neus of mond aanraken.4

  RSV is wereldwijd de meest voorkomende verwekker van lagere luchtweginfecties bij jonge kinderen. Bronchiolitis als gevolg van RSV is een van de meest voorkomende oorzaken van ziekenhuisopname van jonge kinderen.5

  Bijna alle kinderen maken op jonge leeftijd een RSV-infectie door. Op de leeftijd van 2 jaar heeft meer dan 95% van de kinderen RSV doorgemaakt. RSV-bronchiolitis is een zeer belangrijke pediatrische ziekte, omdat het een van de belangrijkste oorzaken is van ziekenhuisopname en mortaliteit bij zuigelingen. 5

  Een RSV-infectie veroorzaakt meestal een milde ziekte met symptomen zoals verkoudheid. RSV kan bij sommige baby's echter ook leiden tot infecties van de lagere luchtwegen, zoals bronchiolitis of longontsteking. Soms kunnen deze gevallen ernstig zijn en is een ziekenhuisopname noodzakelijk.

  RSV is de belangrijkste oorzaak van lagere luchtweginfecties bij baby's jonger dan één jaar.8 De meeste baby's die met een RSV-infectie in het ziekenhuis worden opgenomen, hebben geen andere gezondheidsproblemen. Dit maakt het moeilijk om precies te voorspellen welke baby's ernstig ziek zullen worden.9

  RSV verspreidt zich door hoesten, niezen en nauw contact met anderen en het kan urenlang overleven op oppervlakken. Je kan maatregelen nemen om de kans op besmetting met RSV van jou en jouw gezin te verkleinen.10,11

  • Was regelmatig je handen gedurende minimaal 20 seconden
  • Desinfecteer voorwerpen zoals harde oppervlakken, speelgoed en keukengerei
  • Hoest en nies in een tissue of in de elleboog
  • Houd baby(‘s) uit de buurt van mensen die ziek zijn

  Er zijn geen medicijnen tegen een RSV-infectie. Behandeling bestaat vaak uit het bestrijden van symptomen. Behandeling van ernstige RSV-infecties is over het algemeen afhankelijk van 'ondersteunende zorg', waaronder zuurstof en vocht.

Wat is bronchiolitis en wat is longontsteking?

Wat is bronchiolitis?

Bronchiolitis is een veel voorkomende longinfectie bij jonge kinderen en baby's. De infectie veroorzaakt ontstekingen in de kleine luchtwegen (bronchiolen) van de long waardoor het moeilijk wordt om te ademen.12 De meeste infecties verlopen niet ernstig en verdwijnen binnen een paar weken zonder enige behandeling.12,13

De eerste symptomen van bronchiolitis lijken een beetje op die van verkoudheid, zoals een loopneus en hoesten. Andere symptomen die kunnen volgen zijn (hoge) koorts, piepende ademhaling en moeite hebben met eten en drinken. Bronchiolitis kan soms erger worden, waarbij het kind moeite heeft met ademhalen en naar het ziekenhuis moet.12,13

Wat is longontsteking?

RSV kan ook longontsteking veroorzaken. Bij een longontsteking zijn de longblaasjes ontstoken. Deze zorgen ervoor dat zuurstof vanuit de longen naar het bloed wordt getransporteerd.14

Bij baby's kan een longontsteking symptomen omvatten zoals hoesten, hoge koorts, prikkelbaar of vermoeider zijn dan normaal en moeite hebben met ademen, Eten en drinken.13

Bekijk de video en leer meer over RSV

Download deze RSV informatie

Download de informatie over RSV en deel deze met jouw omgeving. Wellicht maakt dit een wereld van verschil.

Samen Tegen RSV is een bewustzijns initiatief van Sanofi om ouders, aanstaande ouders en verzorgers voor te lichten en te informeren over ziekten bij zuigelingen veroorzaakt door RSV

Refenties:

 1. Li Yet al. (2019). Global patterns in monthly activity of influenza virus, respiratory syncytial virus, parainfluenza virus, and metapneumovirus: a systematic analysis. Lancet Glob Health, 7. Opgehaald van: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214109X19302645?via%3Dihub
 2. Orenstein, W., Offit, P., & Edwards, K. M. (2017). Plotkin's Vaccines (7th Edition), chapter 51: Respiratory Syncytial Virus Vaccines. Elsevier.
 3. Openshaw PJM et al. (2017) Protective and Harmful Immunity to RSV Infection. Annual Review of Immunology, 35: 501–532. Opgehaald van: https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-immunol-051116-052206?url_ver=Z39.88-003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed
 4. Piedmonte, G and Perez, M. (2014) Respiratory syncytial virus infection and bronchiolitis. Pediatrics in Review, 35(12): 591-530. Opgehaald van: https://publications.aap.org/pediatricsinreview/article/35/12/519/32561/Respiratory-Syncytial-Virus-Infection-and?autologincheck=redirected?nfToken=00000000-0000-0000-0000-000000000000
 5. Xing Y, Proesmans M. New therapies for acute RSV infections: where are we? Eur J Pediatr 2019; 178:131–138
 6. Meijboom, e. a. (2011). PIN78 Cost Utility of Infant Vaccination Against Respiratory Syncytial Virus Infection in the Netherlands. ISPOR 14th annual European congress (p.1). Madrid: Elsevier. Opgehaald van https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1098301511018262?via%3Dihub
 7. RIVM (2022) Annual report Surveillance of COVID-19, influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2021/2022: https://www.rivm.nl/publicaties/annual-report-surveillance-of-covid-19-influenza-and-other-respiratory-infections-in-0
 8. Meissner HG. (2016) Viral Bronchiolitis in Children. New England Journal of Medicine, 374(1): 62 -72. Opgehaald van: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1601509
 9. Hall CB et aI. (2013) Respiratory Syncytial Virus–Associated Hospitalizations Among Children Less Than 24 Months of Age. Pediatrics, 132{2): e341-348. Opgehaald van: https://publications.aap.org/pediatrics/article/132/2/e341/31332/Respiratory-Syncytial-Virus-Associated
 10. Eiland LS. J (2009). Respiratory Syncytial Virus: Diagnosis, Treatment and Prevention. The Journal of Pediatric Pharmacology and Therapeutics, 14(2): 75-85. Opgehaald van: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3461981/
 11. CDC. (2022, 08 31). Respiratory Syncytial Virus Infection (RSV) – Prevention: https://www.cdc.gov/rsv/about/prevention.html
 12. NHS Bronchiolitis (2022 02 28). Causes: https://www.nhs.uk/conditions/bronchiolitis/causes/
 13. NHS Bronchiolitis (2022, 01 31). Symptoms: https://www.nhs.uk/conditions/bronchiolitis/symptoms/
 14. Longfonds (2022, 09 30). Bronchiolitis: https://www.longfonds.nl/longziekten/rs-virus

 

MAT-BE-2300967 V1.10/2023