Uw keuze is van belang. Stop griep. 1

De griep is alomtegenwoordig en moeilijk te vermijden. Iedereen kan griep krijgen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand. Voor sommige mensen kan de griep tot ernstige complicaties leiden. 1,2

De feiten

Het griepseizoen
loopt meestal van januari tot april 3

Het griepvirus kan zich makkelijk
verspreiden door 2,4,5

 

fijne druppeltjes uit mond, neus
hoesten
niezen
handen
besmette oppervlakten

Griep komt vaak voor en is moeilijk te vermijden want het verspreidt zich zeer makkelijk 4

Tot 1/10 volwassenen en 1/5 kinderen krijgen elk jaar de griep 4

Tot op
afstand van
2 meter
kan je besmet worden 5,6

Besmettelijk
tot 8 dagen lang 6

Ook gezonde mensen kunnen griep krijgen.
Klachten omvatten: 7

hoofdpijn,
hoest en keelpijn

plotse koorts

spier- en gewrichtspijnen

Vaccinatie

Vaccinatie is de meest efficiente manier om griep te voorkomen 4

Het is aanbevolen je tussen midden oktober en midden december tegen de griep te laten vaccineren.

Het vaccin biedt bescherming tot na 10 tot 15 dagen na de inenting. 8

Faites-vuous vacciner contre la grippe chaque année6

Vaccinatie tegen de griep is O.A. Aangeraden voor 2,8,9

Zwangeren in elk trimester van de zwangerschap, personen met diabetes, personen met asthma, personen boven 65 jaar, personen van eike leeftijd met een chronische medische aandoening, personen met een hart- of vaatziekte, gezondheidsmedewerkers.

*eveneens aangeraden tussen 50 en 64 jaar

Ook gezonde oudere personen lopen risico wegens het afnemen van de immuniteit met het ouder worden.9

Griep kan zeer ernstig zijn en ernstige complicaties
tot gevolg hebben zoals longontstekingen en hartaanvallen 4,5,10

Vaccinatie kan zelfs voorkomen dat het griepvirus zich verspreidt 2

DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD BEVEELT AAN OM DE VOLGENDE CATEGORIËN VAN PERSONEN TE VACCINEREN TEGEN SEIZOENSGEBONDEN GRIEP VOOR HET WINTERSEIZOEN 2022 - 2023 VANAF MIDDEN OKTOBER (IN FUNCTIE VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN VACCINS) 8:

Categorie A:
- Groep 1: personen met risico op complicaties, d.w.z.:

 • alle personen vanaf 65 jaar;
 • alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever of de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd) en personen met een Body Mass Index (BMI) > 35;
 • personen die in een instelling verblijven;
 • alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap (HGR 8754);
 • kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan.

- Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector, binnen en buiten zorgsinstellingen (onderbreking van overdracht). De categorie “mensen actief in de zorgsector’” bevat alle socioprofesionnele categorieën die in advies HGR 9611 van september 2020 opgesomd werden (bijlage 1).

- Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen (cocoonvaccinatiestrategie) als

 • de risicopersonen uit groep 1;
 • kinderen jonger dan 6 maanden.>

Categorie B:
- Alle personen tussen 50 en 65 jaar,
zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden (zoals die uit groep 1, categorie A).

Naast het verhoogde risico op complicaties bij griep door hun leeftijd, bestaat er immers ook één kans op drie dat ze minstens één factor vertonen die het risico op complicaties nog verhoogt. Het gaat vooral om personen die roken, overmatig alcohol gebruiken en/of zwaarlijvig zijn (BMI > 30). Vaccinatie tegen seizoensgriep wordt binnen deze categorie overwogen op individuele basis, na een gesprek met de huisarts (gezamenlijk besluitvorming na een persoonlijke risicobaten-analyse).

Categorie C:

Systematische vaccinatie van gezonde volwassenen tussen 18 en 65 jaar wordt niet aanbevolen door de HGR. Op individuele basis kan de rest van de gezonde bevolking zich laten vaccineren. Gevens tonen aan dat systematische vaccinatie van gezonde volwassenen tussen 18 en 65 jaar geen invloed heeft op het aantal doktersbezoeken, ziektedagen, antibioticavoorschriften en hospitalisaties en mogelijk een zeer beperkt effect op absenteïsme heeft (Worel, 2018).

 • 8 Référence : Hoge Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep - Winterseizoen 2020-2022. Brussels: HGR; 2022. NR. 9699.

Misverstanden over griep

Over griep bestaan jammer genoeg nog veel misverstanden.

Hier worden de belangrijkste opgesomd en ontkracht.

Het griepvaccin veroorzaakt griep 11

Dit is misschien wel het hardnekkigste misverstand over griep dat nog steeds door te veel mensen geloofd wordt. Voor eens en voor altijd: neen, u kunt de ziekte niet krijgen van een inenting tegen griep. Het vaccin bevat dode deeltjes van het griepvirus die uw lichaam aanzetten tot de aanmaak van antistoffen. Soms kan u er een koortsig gevoel van krijgen, maar als u getroffen wordt door griep vlak na uw inenting, liep u het virus waarschijnlijk op voor uw lichaam er voldoende weerstand tegen opgebouwd had. Anderzijds weten we ook dat de griepvaccinatie niet altijd bescherming tegen griep biedt. Als u na de inenting toch griep krijgt, zal mogelijk de griep milder verlopen met minder kans op complicaties. De kans dat de aandoening die u al heeft, door de griep verergert, zal ook minder groot zijn.

Griep krijgt u door de kou 5

Ook dit is een hardnekkige mythe. Griep wordt veroorzaakt door een virus dat aan de hand van minuscule partikeltjes door de lucht of via veel aangeraakte oppervlakken doorgegeven wordt. Hoewel griep meer voorkomt tijdens de wintermaanden, krijgt u ze niet door in de kou te komen.

Als ik me niet slecht voel, ben ik ook niet besmettelijk 5

U kunt de griep al doorgeven 24u vóór de eerste symptomen optreden tot enkele dagen erna. Zelfs als u zich nog kiplekker voelt, kan u dus al drager zijn van de ziekte en andere mensen besmetten. Neem daarom enkele regels in acht om besmetting te voorkomen.

Griep moet bestreden worden met antibiotica 12

Griep wordt veroorzaakt door een virus, terwijl antibiotica bacteriën bestrijden. Antibiotica helpen dus niet tegen de griep. Meestal is de beste remedie thuisblijven en uitzieken, met de bestrijding van de meest hinderlijke klachten.

Eén inenting tegen de griep volstaat 11

Dankzij het griepvaccin dat meest frequent circulerende stammen bevat, gaat uw lichaam antistoffen aanmaken tegen de ziekte. Deze opgebouwde afweer neemt ook geleidelijk weer in kracht af. Na ongeveer 10 tot 12 maanden is de inenting uitgewerkt. Bovendien kunnen de griepvirussen elk jaar kleine of grote veranderingen ondergaan, waardoor het vaccin ook een update nodig heeft. Het vaccin dat u volgend jaar zal krijgen, is dus niet noodzakelijk hetzelfde als dat van dit jaar. Jaarlijks herhalen is dus de boodschap.

Inentingen zijn enkel nuttig voor risicopatiënten 11

Inentingen kunnen risicopatiënten behoeden voor de ziekte en de complicaties die ze meebrengt, maar ook voor anderen hebben ze hun nut. In eerste instantie zorgt het vaccin ervoor dat u de ziekte niet oploopt, waardoor u ze bijgevolg ook niet kan doorgeven. Een inenting beschermt dus niet alleen uzelf, maar verhindert ook de verspreiding van de ziekte.

Buikgriep is een variant van griep11

Buikgriep is een ontsteking van het slijmvlies dat de binnenkant van de maag en darmen bedekt. Het kan veroorzaakt worden door een bacterie maar kan ook een virale oorzaak hebben. Toch hebben deze ziekteverwekkers niets te maken met het griepvirus.

De griep is alomtegenwoordig en moeilijk te vermijden. Iedereen kan griep krijgen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand. Voor sommige mensen kan de griep tot ernstige complicaties leiden.¹,²

DE FEITEN

Griep komt vaak voor en is MOEILIJK TE VERMIJDEN want het verspreidt zich zeer makkelijk⁴

Tot 1/10 VOLWASSENEN en 1/5 KINDEREN krijgen elk jaar de griep4Tot op
AFSTAND VAN
2 METER
 kan je besmet worden5,6

BESMETTELIJK

tot 8 dagen lang⁶

OOK GEZONDE MENSEN kunnen griep krijgen.

KLACHTEN OMVATTEN:⁷

hoofdpijn, hoest en keelpijn

plotse koorts

spier- en gewrichtspijnen

VACCINATIE

Vaccinatie is DE MEEST EFFICIENTE MANIER om griep te voorkomen⁴

Het is aanbevolen je tussen midden oktober en midden december tegen de griep te laten vaccineren. Het vaccin biedt bescherming tot na 10 tot 15 dagen na de inenting.⁸

Vaccinatie tegen de griep is O.A. AANGERADEN VOOR²,⁸,⁹

  

*eveneens aangeraden tussen 50 en 64 jaar

Griep kan ZEER ERNSTIG ZIJN EN ERNSTIGE COMPLICATIES

tot gevolg hebben zoals longontstekingen en hartaanvallen⁴,⁵,¹⁰

Vaccinatie kan ZELFS VOORKOMEN DAT HET GRIEPVIRUS ZICH VERSPREIDT²

                                                                                             

DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD BEVEELT AAN DAT DE VOLGENDE GROEPEN VAN PERSONEN VOORRANG MOETEN KRIJGEN VOOR DE VACCINATIE TEGEN SEIZOENSGEBONDEN GRIEP TIJDENS HET WINTERSEIZOEN 2020–2021:⁸

Categorie A:

GROEP 1 : PERSONEN MET EEN RISICO OP COMPLICATIES>, TE WETEN:

 • alle zwangere vrouwen, ongeacht het trimester van de zwangerschap;
 • alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd);
 • alle personen vanaf 65 jaar;
 • personen die in een instelling verblijven;
 • kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan.

GROEP 2: PERSONEN WERKZAAM IN DE GEZONDHEIDSSECTOR.

GROEP 3: PERSONEN DIE ONDER HETZELFDE DAK WONEN ALS DE RISICOPERSONEN UIT GROEP 1 OF KINDEREN JONGER DAN 6 MAANDEN.

Categorie B:

Daarnaast is het ook zinvol om ALLE PERSONEN TUSSEN 50 EN 65 JAAR te vaccineren, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden zoals die uit groep 1.
Dit jaar wenst de HGR meer dan ooit personen uit categorie A aan te bevelen om zich te laten vaccineren om op die manier de bezetting van ziekenhuisbedden potentieel te verminderen indien het griepseizoen zou samenvallen met een piek van Covid-19. Ook wordt benadrukt dat het vaccineren van personeel werkzaam in de gezondheidssector van belang is om niet enkel patiënten indirect te beschermen maar ook om zichzelf te beschermen en de eigen beschikbaarheid te waarborgen in het geval van een nieuwe golf van Covid-19. In dezelfde context is het bovendien wenselijk om ook de nadruk te leggen op het vaccineren van personen tussen 50 en 65 jaar tegen seizoensgriep (categorie B).
 • 8. Hoge Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep - Winterseizoen 2020-2021. Brussels: HGR; 2020. NR. 9581.

MISVERSTANDEN OVER GRIEP

Over griep bestaan jammer genoeg nog veel misverstanden. Hier worden de belangrijkste opgesomd en ontkracht.

Het griepvaccin veroorzaakt griep¹¹

Dit is misschien wel het hardnekkigste misverstand over griep dat nog steeds door te veel mensen geloofd wordt. Voor eens en voor altijd: neen, u kunt de ziekte niet krijgen van een inenting tegen griep. Het vaccin bevat dode deeltjes van het griepvirus die uw lichaam aanzetten tot de aanmaak van antistoffen. Soms kan u er een koortsig gevoel van krijgen, maar als u getroffen wordt door griep vlak na uw inenting, liep u het virus waarschijnlijk op voor uw lichaam er voldoende weerstand tegen opgebouwd had. Anderzijds weten we ook dat de griepvaccinatie niet altijd bescherming tegen griep biedt. Als u na de inenting toch griep krijgt, zal mogelijk de griep milder verlopen met minder kans op complicaties. De kans dat de aandoening die u al heeft, door de griep verergert, zal ook minder groot zijn.

Griep krijgt u door de kou⁵

Ook dit is een hardnekkige mythe. Griep wordt veroorzaakt door een virus dat aan de hand van minuscule partikeltjes door de lucht of via veel aangeraakte oppervlakken doorgegeven wordt. Hoewel griep meer voorkomt tijdens de wintermaanden, krijgt u ze niet door in de kou te komen.

Als ik me niet slecht voel, ben ik ook niet besmettelijk⁵

U kunt de griep al doorgeven 24u vóór de eerste symptomen optreden tot enkele dagen erna. Zelfs als u zich nog kiplekker voelt, kan u dus al drager zijn van de ziekte en andere mensen besmetten. Neem daarom enkele regels in acht om besmetting te voorkomen.

Griep moet bestreden worden met antibiotica¹²

Griep wordt veroorzaakt door een virus, terwijl antibiotica bacteriën bestrijden. Antibiotica helpen dus niet tegen de griep. Meestal is de beste remedie thuisblijven en uitzieken, met de bestrijding van de meest hinderlijke klachten.

Eén inenting tegen de griep volstaat¹³

Dankzij het griepvaccin dat meest frequent circulerende stammen bevat, gaat uw lichaam antistoffen aanmaken tegen de ziekte. Deze opgebouwde afweer neemt ook geleidelijk weer in kracht af. Na ongeveer 10 tot 12 maanden is de inenting uitgewerkt. Bovendien kunnen de griepvirussen elk jaar kleine of grote veranderingen ondergaan, waardoor het vaccin ook een update nodig heeft. Het vaccin dat u volgend jaar zal krijgen, is dus niet noodzakelijk hetzelfde als dat van dit jaar. Jaarlijks herhalen is dus de boodschap.

Inentingen zijn enkel nuttig voor risicopatiënten¹³

Inentingen kunnen risicopatiënten behoeden voor de ziekte en de complicaties die ze meebrengt, maar ook voor anderen hebben ze hun nut. In eerste instantie zorgt het vaccin ervoor dat u de ziekte niet oploopt, waardoor u ze bijgevolg ook niet kan doorgeven. Een inenting beschermt dus niet alleen uzelf, maar verhindert ook de verspreiding van de ziekte.

Buikgriep is een variant van griep

Buikgriep is een ontsteking van het slijmvlies dat de binnenkant van de maag en darmen bedekt. Het kan veroorzaakt worden door een bacterie maar kan ook een virale oorzaak hebben. Toch hebben deze ziekteverwekkers niets te maken met het griepvirus.

 

1. World Health Organization. Seasonal influenza. Beschikbaar op: https://www.who.int/news-room/ fact-sheets/detail/influenza-(seasonal), bezocht op 22/06/2022.
2. World Health Organization. Vaccines against influenza. WHO position paper, November 2012. Weekly Epidemiologcial Record No. 47, 2012, 87, 461–476. Beschikbaar op: https://apps.who.int/iris/ handle/10665/241993, bezocht op 22/06/2022.
3. Sciensano. Resultaten surveillance van griep en griepaal syndroom in Belgïe. https://epidemio.wiv-isp.be/ID/diseases/Pages/Influenza.aspx, bezocht op 22/06/2022.
4. European Centre for Disease Prevention and Control. Factsheet about seasonal influenza. Beschikbaar op: https://ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/facts/factsheet, bezocht op 22/06/2022.
5. World Health Organization. Seasonal influenza. Beschikbaar op: https://www.who.int/health-topics/influenza-seasonal#tab=tab_1, bezocht op 22/06/2022.
6. Centers for Disease Control and Prevention. Seasonal influenza, How flu spreads. Beschikbaar op: https://www.cdc.gov/flu/about/disease/spread.htm, bezocht op 22/06/2022.
7. Centers for disease control and prevention. Flu Symptoms & Complications. Beschikbaar op: https://www.cdc.gov/flu/symptoms/symptoms.htm?CDC_AArefVal=https%3A%2F%2Fwww. cdc.gov%2Fflu%2Fconsumer%2Fsymptoms.htm, bezocht op 22/06/2022.
8. Hoge Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep.Winterseizoen 2022-2023. Brussel: HGR; 2022. Advies nr.9699.
9. Simon AK, et al. Evolution of the immune system in humans from infancy to old age. Proc Biol Sci 2015;282: 20143085.
10. Kwong J, et al. Acute Myocardial Infarction after Laboratory-Confirmed Influenza Infection. N Eng J Med 2018; 378: 345–353.
11. CDC. Misconceptions about seasonal influenza and flu vaccines https://www.cdc.gov/flu/prevent/misconceptions.htm/ bezocht op 22/06/2022
12. WHO. 5 myths about the flu vaccine. https://www.who.int/news-room/spotlight/influenza-are-we-ready/5-myths-about-the-flu-vaccine bezocht op 22/06/2022.