INFECTIEZIEKTEN

Cholera

Cholera wordt veroorzaakt door een bacteriële infectie waardoor je plotseling diarree krijgt, die in ernstige gevallen en bij niet behandelen tot uitdroging kan leiden. Cholera wordt verspreid door besmet water en, in mindere mate, door besmet voedsel.


Dengue

Dengue wordt veroorzaakt door een virusinfectie met symptomen als koorts, hoofdpijn, spierpijn en huiduitslag. Soms kan dengue ernstig verlopen. Het wordt verspreid door muggen die overdag steken.


Difterie

Difterie wordt veroorzaakt door een bacteriële infectie die de neus, keel, huid en ook in zeldzame gevallen het hart kan aantasten. Het wordt meestal verspreid door hoesten en niezen.

 


Hepatitis A

Hepatitis A wordt veroorzaakt door een virusinfectie die een ontsteking van de lever kan veroorzaken. De ziekte wordt meestal verspreid door besmet voedsel en water.

 


Hepatitis B

Hepatitis B wordt veroorzaakt door een virusinfectie die ontsteking van de lever kan veroorzaken. De ziekte wordt meestal verspreid door contact met het bloed en andere lichaamsvloeistoffen.

 


Japanse Encefalitis

Japanse encefalitis (JE) wordt veroorzaakt door een virusinfectie die in de meeste gevallen geen of geen specifieke symptomen veroorzaakt, maar die bij sommige mensen wel kan leiden tot een mogelijk fatale ontsteking in de hersenen. Het virus wordt verspreid via muggen die ’s nachts steken.


Malaria

Malaria is een ernstige infectie veroorzaakt door een parasiet die dodelijk kan zijn. Het wordt verspreid door muggen die ’s nachts steken.

 


Meningokokkenmeningitis

Meningokokkenmeningitis is een ernstige bacteriële infectie waarbij het vlies dat de hersenen en het ruggenmerg bekleedt, ontstoken geraakt. De bacterie wordt verspreid door hoesten en niezen.


Polio

Polio (volledige naam ‘poliomyelitis’) wordt veroorzaakt door een virusinfectie die in ernst kan variëren van geen of lichte symptomen tot ernstige complicaties als verlamming. Het wordt meestal verspreid via besmet voedsel en water of door nauw contact met besmette mensen.

 


Hondsdolheid

Hondsdolheid (rabiës) wordt veroorzaakt door een virusinfectie die fataal is zodra de symptomen starten. Verspreiding vindt vrijwel altijd plaats door de beet van een besmet dier.

 


Tetanus

Tetanus wordt veroorzaakt door een bacteriële infectie die spierkrampen en extreme spierstijfheid kan veroorzaken en tot mogelijk fatale complicaties kan leiden. Een infectie wordt meestal opgelopen via besmette aarde die in snij- en andere wonden terechtkomt.


Buiktyfus

Buiktyfus wordt veroorzaakt door een bacteriële infectie die gekenmerkt wordt door koorts, hoofdpijn, buikpijn en soms verstopping of juist diarree. De ziekte wordt gewoonlijk verspreid via besmet voedsel en water.

 


Door Teken Overgedragen Encefalitis

Tekenencefalitis of fruhsommermeningoenzephalitis (FSME) of Tickborne encephalitis (TBE) zijn andere namen voor een door teken overgebrachte wordt veroorzaakt door een virusinfectie.

Door teken overgedragen encefalitis wordt gekenmerkt door koorts, hoofdpijn, spierpijn en braken. De ziekte wordt meestal overgebracht door de beet van een besmette teek.


Reizigersdiarree

Diarree komt bij reizigers het meeste voor. Het kan veroorzaakt worden door verschillende bacteriën, virussen en parasieten die zich via besmet voedsel en water verspreiden.


Gele Koorts

Gele koorts is een wordt veroorzaakt door een virusinfectie waarvan de symptomen kunnen variëren van een griepachtige ziekte tot een mogelijk fataal orgaanfalen. Het virus wordt verspreid via muggen die overdag steken.

Reisvaccinatiecentrum

Vind een vaccinatie-centrum

Naar het buitenland?

Vind de meest nauwkeurige reisinformatie

Raadpleeg voor meer informatie uw arts of een reiskliniek.