CHOLERA

Cholera wordt veroorzaakt door een bacteriële infectie waardoor je plotseling diarree krijgt, die in ernstige gevallen en bij niet behandelen tot uitdroging kan leiden. Cholera wordt verspreid door besmet water en, in mindere mate, door besmet voedsel.Naar het buitenland?

Vind de meest nauwkeurige reisinformatie

Loop ik risico?

Cholera-epidemieën komen meestal voor in ontwikkelingslanden met gebrekkige hygiënische en sanitaire voorzieningen. Cholera kan zich snel verspreiden op plaatsen zonder voorziening van schoon water of zonder gepaste riolering, zoals na natuurrampen of in vluchtelingenkampen.

Waar (reizigers)ziekten voorkomen kan snel veranderen.
Naar schatting van de WHO zijn er wereldwijd mogelijk 3-5 miljoen gevallen van cholera, met jaarlijks 100.000-120.000 doden ten gevolge hiervan1.

Je zou risico kunnen lopen als je naar een land reist waar cholera heerst, ook al wordt dit risico voor reizigers als uiterst laag beschouwd. Je risico kan hoger zijn als:

  • je op een plaats verblijft met gebrekkige hygiënische, sanitaire of woonvoorzieningen
  • je naar een afgelegen gebied reist dat door cholera getroffen is, of waar epidemieën gemeld zijn
  • je een gebied van een natuurramp bezoekt, bijvoorbeeld na een aardbeving of overstroming
  • je in een vluchtelingenkamp werkt en niet over veilig of gekookt water kan beschikken.

Ook als deze voorwaarden niet van toepassing zijn, betekent dit niet dat je geen risico loopt. Het is belangrijk dat je ruim vóór vertrek je huisarts of reiskliniek bezoekt voor een volledige beoordeling van je gezondheidsrisico’s en een passend advies over eventuele voorzorgsmaatregelen tegen cholerabesmetting.

Referenties:

1Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Cholera, areas reporting outbreaks, 2010–2013. (Cholera, gebieden waarin epidemieën gemeld zijn) Online beschikbaar op: http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_Cholera_outbreaks.png (bezocht op 17/11/2017).

Hoe zou ik het kunnen oplopen?

De cholerabacterie is aanwezig in de ontlasting van een besmette persoon. Je komt zeer waarschijnlijk in aanraking met de cholerabacterie als je onbewust water drinkt uit een waterbron die besmet is met menselijke ontlasting. De kans op blootstelling aan de cholerabacterie kan ook toenemen als je voedsel eet dat in aanraking is geweest met menselijke ontlasting met name:

  • Ongekookte groenten of vruchten die dicht bij de grond groeien en besproeid zijn met ongezuiverd rioolwater
  • Zeevruchten als oesters en kokkels die in besmet water leven en rauw worden gegeten

Kokkels

Deze weekdieren leven op de bodem van de oceaan en kunnen via hun filter een hoge concentratie van de cholerabacterie afgeven. Vooral als je ze rauw eet, kan er een gezondheidsrisico ontstaan.

Wat zijn de symptomen

Het voornaamste symptoom is plotselinge, buitensporige, waterige diarree. Die begint meestal rond 2-5 dagen na het moment van besmetting, maar kan ook binnen een paar uur optreden.
In ernstige gevallen kan je ook last krijgen van misselijkheid en braken

Zonder behandeling van diarree en braken, kan dit leiden tot:

  • ernstige uitdroging
  • een verstoring van het evenwicht in de zouten en mineralen van het lichaam
  • falen van de bloedsomloop.

Als je denkt dat je met cholera besmet bent, is het belangrijk om medische hulp te zoeken en zo snel mogelijk te starten met het drinken van een ORS-oplossing. Mensen die medische hulp krijgen, kunnen herstellen. Als ernstige cholera niet behandeld wordt, kan het fataal aflopen.

Kan het behandeld worden?

Ja, cholera wordt behandeld met vloeistoffen (ORS) die een gebalanceerde samenstelling van schoon water, zouten en suikers bevatten, om bij te vullen wat je verloren hebt. Normaal gesproken neem je dit als drankje in, maar wanneer je in ernstige mate uitgedroogd bent en niet meer zelfstandig kan drinken, kun je de vloeistof via een infuus toegediend krijgen.

Misschien heb je ook antibiotica nodig om de bacteriële infectie nog beter te kunnen bestrijden.

Raadpleeg voor meer informatie uw arts of een reiskliniek.