DIFTERIE

Difterie wordt veroorzaakt door een bacteriële infectie die de neus, keel, huid en ook in zeldzame gevallen het hart kan aantasten. Het wordt meestal verspreid door hoesten en niezen.Naar het buitenland?

Vind de meest nauwkeurige reisinformatie

Loop ik risico?

Waar reizigersziekten kunnen voorkomen, kan snel veranderen. Raadpleeg voor meer informatie over epidemieën de gespecialisteerde websites en laat je adviseren door je huisarts of reiskliniek.

Difterie is een probleem in ontwikkelingslanden waar kinderen niet routinematig tegen deze ziekte gevaccineerd worden. Difterie kan voorkomen in delen van Afrika, Azië, Oost-Europa en in het Midden-Oosten.
Je kunt risico lopen als je niet of onvolledig tegen difterie gevaccineerd bent en als je naar een gebied reist waar de ziekte heerst. Je risico kan hoger zijn als:

  • je lange perioden doorbrengt met mensen die daar wonen, bijvoorbeeld als je vrienden of familie bezoekt
  • je ongepasteuriseerde zuivelproducten eet of drinkt,
  • of in nauw contact komt met koeien of andere boerderijdieren

Raadpleeg ruim vóór vertrek je huisarts of reiskliniek om te informeren of je een risico loopt op difterie en om zeker te weten dat je difterievaccinaties nog geldig zijn.

Vrienden en familie bezoeken

Voor mensen die vrienden of familie bezoeken is het minder waarschijnlijk dat ze vóór de reis hun huisarts of reiskliniek bezoeken voor advies over vaccinaties. Vaak voelen ze zich zodanig vertrouwd met het land van bestemming dat ze misschien niet inzien dat vaccinaties nodig zijn. Hierdoor lopen ze meer risico om tijdens hun reis besmettelijke ziekten op te lopen.

Koeien

Dit komt doordat koeien een zeldzaam maar ernstig type difterie kunnen verspreiden.

Hoe zou ik difterie kunnen oplopen?

De difteriebacterie is aanwezig in de ademhalingsdruppeltjes (uitgeademde vochtdruppeltjes) van een besmette persoon. Je loopt de meeste kans om difterie op te lopen als een besmette persoon dichtbij hoest of niest, zodat je deze druppeltjes inademt.

Een besmette persoon kan de difteriebacterie ook overdragen op huishoudelijke voorwerpen als handdoeken of bestek, waarmee andere personen in aanraking zouden kunnen komen.

Daarnaast kunnen de bacteriën aanwezig zijn in de pus van geïnfecteerde huidwonden en is het mogelijk difterie op te lopen door die aan te raken.
Een zeldzaam maar ernstig type difterie kan door koeien verspreid worden. Dit zou overgedragen kunnen worden door ongepasteuriseerde zuivelproducten te eten of te drinken, of door in nauw contact te komen met koeien of andere boerderijdieren.

Wat zijn de symptomen?

Difterie kan klachten veroorzaken aan je luchtwegen.

De symptomen beginnen meestal rond de 2-7 dagen na het moment van besmetting.

Dit geldt ook voor je neus, amandelen, luchtpijp en strottenhoofd.

De ziekteverschijnselen van difterie zijn afhankelijk van de plaats van de infectie. Als de infectie zich beperkt tot de neus, is het beloop in het algemeen mild. Bij een infectie van de huid, huiddifterie, ontstaan er zweren op de huid. Dit difterietype komt meer voor in tropische gebieden.

Als de luchtwegen (keelholte, luchtpijp en de longen) geïnfecteerd zijn, is het beloop van de ziekte ernstiger, met koorts en benauwdheid en mogelijk verstikkingsgevaar. In 10 tot 20% van de geïnfecteerden kan het hart beschadigd raken. Soms kunnen ook zenuwen beschadigd raken en spierzwakte optreden. Verder kan iemand zich verslikken, scheel gaan kijken of minder goed zien. De complicaties kunnen dodelijk zijn. De risico’s zijn het grootst bij jonge baby’s en oude mensen. Difterie kan behandeld worden met difterieantitoxine en antibiotica. Maar dit doet niets tegen al ontstane schade. De kans op overlijden is 3-12%. Volledig gevaccineerde mensen overlijden bijna nooit aan difterie.

Kan difterie behandeld worden?

Ja – difterie kan behandeld worden met antibiotica om de bacteriën kwijt te raken en met een antitoxine, een antigif dat de giftige stoffen van de bacteriën neutraliseert.

Als je difterie hebt, moet je in een ziekenhuis worden opgenomen en op een isolatieafdeling blijven, om te zorgen dat je geen anderen kunt besmetten. In sommige gevallen kan opname op de intensive care afdeling nodig zijn. Als je nauw contact hebt gehad met iemand die met difterie besmet is, ga dan naar een arts.

Raadpleeg voor meer informatie uw arts of een reiskliniek.